Kısa Özgeçmişim

1967 yılında Eskişehir’de doğmuş olan Sedat BAKICI, 1984 yılında Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi – Geomatik (Harita) Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

1989 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı’nda mühendis olarak göreve başlayan Sedat BAKICI, 1990-1991 yılları arasında Stuttgart Üniversitesi’nde Fotogrametri konusunda ihtisas eğitimi aldı. Dönüşünden itibaren TKGM’de  fotogrametrik harita üretimi ve CBS (coğrafi bilgi sistemleri) projelerinde sistem mühendisi olarak çalıştı.

2004 yılında Fotogrametri ve Geodezi (Harita) Dairesi Başkanı olarak atanan Sedat BAKICI, idareciliği sırasında TUSAGA-Aktif  (Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı-RTK), ilk tesis kadastro projeleri, Harita Bilgi Bankası, Ulusal Ortofoto Üretimi & web servisleri, dijital hava kamera donanımlı Beechcraft B350i uçak alımı, 3 boyutlu şehir modelleri üretimi için eğik hava kamerası ve yazılımları temini projelerini yönetti. TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı) fizibilitesi hazırlanması ve kurucu CBS Genel Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

2017 yılında TKGM’nin desteği ile hazırlanan “Afganistan Arazi Yönetimi Kurumsal Gelişim Programı”nın yazılması ve koordinasyonuna katkıda bulunarak, “Afganistan Devlet Yüksek Madalyası” almaya layık görüldü.

Mart 2018 de, TKGM “Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı” görevine atandı. Bilgi Teknolojileri Başkanlığı görevinde, WebTapu 2.0, e-Haciz, QR Kodlu Yeni Tapu Senetleri, Yönetim Bilgi Sistemi, Web Konferans Sistemi, Bulut TKGM, e-TapuKadastro Anketi, e-Çalışan Memnuniyet Anketi ve benzeri çalışmaları idare etti.

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 2019 yılında emekli oldu ve Dünya Bankası finansmanlı Afganistan Arazi Yönetimi Sistemi Projesi’nde (ALASP) “Uluslararası Kıdemli Arazi Yönetimi Danışmanı” olarak çalışmaya başladı.

Mesleği ile ilgili konularda çalışma arkadaşları ile birlikte yetmişin üzerinde Türkçe ve 31 İngilizce sunum/bildirileri ile “Land Registry And Cadastre In Turkey” adlı kitabı bulunmaktadır.

Meslek hayatı süresince Afyon Kocatepe, Hacettepe, Gazi ve Hacı Bayram Veli Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mesleki Yabancı Dil, Fotogrametri ve Kartoğrafya dersler vermiştir.

Evli ve üç çocuk babası olup çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close