Kısa Özgeçmiş

Eskişehir’de1967 yılında doğmuş olan Sedat BAKICI, 1984 yılında Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi – Geomatik (Harita) Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

1989 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı’nda mühendis olarak göreve başlayan Sedat BAKICI, 1990-1991 yılları arasında Stuttgart Üniversitesi’nde Fotogrametri konusunda ihtisas eğitimi aldı. Dönüşünden itibaren TKGM’de  fotogrametrik harita üretimi ve CBS (coğrafi bilgi sistemleri) projelerinde sistem mühendisi olarak çalıştı.

2004 yılında Fotogrametri ve Geodezi (Harita) Dairesi Başkanı olarak atanan Sedat BAKICI, idareciliği sırasında TUSAGA-Aktif  (Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı-RTK), ilk tesis kadastro projeleri, Harita Bilgi Bankası, Ulusal Ortofoto Üretimi & web servisleri, dijital hava kamera donanımlı Beechcraft B350i uçak alımı, 3 boyutlu şehir modelleri üretimi için eğik hava kamerası ve yazılımları temini projelerini yönetti. TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı) fizibilitesi hazırlanması ve kurucu CBS Genel Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

Mart 2018 de, TKGM “Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı” görevine atandı. Bilgi Teknolojileri Başkanlığı görevinde, WebTapu 2.0, e-Haciz, QR Kodlu Yeni Tapu Senetleri, Yönetim Bilgi Sistemi, Web Konferans Sistemi, Bulut TKGM, e-TapuKadastro Anketi, e-Çalışan Memnuniyet Anketi ve benzeri çalışmaları idare etti.

2017 ve 2018 yıllarında TKGM’nin desteği ile hazırlanan “Afganistan Arazi Yönetimi Kurumsal Gelişim Programı-IDPL”nın yazılması ve koordinasyonuna katkıda bulunarak, Afganistan Cumhurbaşkanı tarafından “Afganistan Devlet Yüksek Madalyası” almaya layık görüldü.

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden Mayıs 2019 yılında emekli oldu ve Aralık 2020 tarihine kadar Dünya Bankası finansmanlı Afganistan Arazi Yönetimi Sistemi Projesi’nde (ALASP) “Uluslararası Kıdemli Arazi Yönetimi Danışmanı” olarak çalıştı.

Mesleği ile ilgili konularda çalışma arkadaşları ile birlikte yetmişin üzerinde Türkçe ve 35 İngilizce sunum/bildirileri ile “Land Registry And Cadastre In Turkey” adlı kitabı bulunmaktadır.

Afganistan görevi sonrasında çeşitli uluslararası projelerde Arazi Yönetimi ve Geomatik Danışmanı olarak hizmet verdi.

Kasım 2022 tarihinden itibaren Atay Mühendislik firmasında Danışman olarak çalışmaktadır.

Meslek hayatı süresince Afyon Kocatepe, Hacettepe, Gazi ve Hacı Bayram Veli Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mesleki Yabancı Dil, Fotogrametri ve Kartoğrafya dersler vermiştir.

Evli ve üç çocuk babası olup çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir.

Ölçmediğini Yönetemezsin !

Peter Drucker

%d blogcu bunu beğendi:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close